Meldingen

Telefonische melding

Er zijn twee mogelijke telefonische meldingen :

Telefoonkiezer

Een telefoonkiezer zal bij iedere alarmmelding (zoals inbraak,brand,wateroverlast, …) een aantal contactpersonen verwittigen.

Dankzij deverschillende ingangen van de module kan er een onderscheid gemaaktworden tussen inbraak, brand, wateroverlast, enz…
Bijvoorbeeld: “Opgelet, dit is een automatische alarmmelding van uw bedrijf te …, zone 1”.
Elke contactpersoon kan de oproep via zijn telefoontoestel bevestigen waardoor er verder geen personen meer worden opgebeld.
Meldkamer

Beschermen van personen, goederen en industriële processen betekent hetminste verdachte signaal misschien het begin van een ernstig feit. De meldkamer waakt, 24 uur op 24, 7 dagen op 7,
om het kleinste detail te bespeuren, met kennis van zaken teinterpreteren en er meteen de juiste reactie op te geven.
Bij een alarmstarten wij onmiddellijk een snelle opeenvolging van acties eninterventies, nauwkeurig afgewogen om ernstige gevolgen voor personenen bezittingen te vermijden.
Er wordt tevens een code gevraagd aan de telefoon waarmee u zich kan identificeren of waarmee u het alarm kan afsluiten en toch een stil alarm kan geven (bij gijzeling bijvoorbeeld).

Hoe werkt een meldkamer?

DETECTIE

Iemand probeert ongewenst bij u binnen te komen. Onmiddellijk bespeurt uw beveiligingssysteem onraad en stuurt een signaal naar onze meldkamer.

VERIFICATIE

Slechts na enkele seconden verifieert onze operator het signaal. U wordt onmiddellijk verwittigd.

OPVOLGING

Bent uzelf niet te bereiken? Geen nood, onze operator verwittigt onmiddellijk de door u opgegeven contactpersonen.

INTERVENTIE

Is tussenkomst nodig? Onze operator roept meteen de politie of eeninterventiedienst (optioneel) op, en geeft u ondertussen de nodigeondersteuning.

Het is verstandig uw systeem aan te sluiten op onze meldkamer.Tevens kunnen wij ook ingeschakeld worden voor supplementaire dienstenzoals o.a. camerabewaking, branddetectie, technische alarmen,interventie door bewakingsagenten,…